Privacyverklaring

Last modified: oktober 28, 2022Get Big Marketing & Webdesign, gevestigd aan Boerhaavelaan 40 B10 027 2713HX Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://getbigmarketing.nl
Boerhaavelaan 40 B10 027
2713HX Zoetermeer

Kvk: 76003973
Tel: +31(0)6 57 83 5752
Mail: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Get Big Marketing & Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Get Big Marketing & Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Get Big Marketing & Webdesign analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Get Big Marketing & Webdesign volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Get Big Marketing & Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Get Big Marketing & Webdesign neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Get Big Marketing & Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Belastingdienst moeten we een administratie bijhouden. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met jouw persoonsgegevens (met uitzondering van de bijzondere persoonsgegevens), 7 jaar bewaren. Na deze periode verwijderen we binnen 1 jaar jouw gegevens.

Alle andere gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je persoonsgegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

– wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
– dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
– je hier toestemming voor geeft;
– wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
– wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf en natuurlijk de Belastingdienst).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn onder andere:

– IT-leveranciers en -dienstverleners;
– Online tools voor (e-mail)marketing, enquêtes/polls, reviews;
– Betaling dienstverleners (en incassobureau);
– Extern ingehuurde professional(s), onder andere voor onze marketing, advocaten en andere adviseurs.

Dit zijn verwerkers. Met hen hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten.

Om onze dienstverlening te verlenen kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We doen dit alleen als er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens is. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via [email protected]

We verkopen je gegevens nooit door aan andere partijen.

Om jouw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:

Get Big Marketing & Webdesign hecht veel waarde aan privacy, daarom hebben wij besloten om niet gebruik te maken van Google Analytics. Om bezoekers om onze website te analyseren maken wij gebruik van Plausible. Dit is een alternatief analytisch script dat geen niet te herleiden is tot specifieke gebruikers en de gegevens van onze gebruikers respecteert.

Als je je op onze nieuwsbrief abonneert

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan periodiek een e-mail met informatie en nieuws over onder andere diensten, aanbieden en tips & tricks. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief vragen we om je (voor)naam en e-mailadres. Via het aanmeldproces geef je ons uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens van jou te verwerken.

Elke nieuwsbrief heeft een afmeldlink.

Je gegevens bewaren we tot 1 jaar nadat je je hebt afgemeld.

Marketing en reclame van Get Big Marketing & Webdesign

Via onze website en social media-kanalen kun je je aanmelden om van Get Big Marketing & Webdesign per e-mail en via social media reclame, informatie en aanbiedingen te ontvangen. Je geeft ons hiervoor dan uitdrukkelijk toestemming tijdens het aanmeldproces.

Als je klant bij ons bent, ontvang je ook regelmatig informatie, reclame en aanbiedingen van ons in je mailbox. Wij mogen dit dan doen omdat je klant bij ons bent.

Om je die informatie, reclame en aanbiedingen te kunnen toesturen, hebben we je (voor)naam e je e-mailadres nodig.

Wil je niet langer informatie, reclame en aanbiedingen van Get Big Marketing & Webdesign ontvangen? Meld je dan af via [email protected] of via de afmeldlink.

We bewaren je persoonsgegevens maximaal 1 jaar na je afmelding

Review vragen

Tijdens of na afronding van onze overeenkomst kunnen we je om een review vragen. We vragen dan je toestemming om jouw review, voorzien van je (voor)naam, op onze website te mogen plaatsen en te gebruiken in reclame-uitingen en promotie van onze producten en diensten.

We vragen je ook om je e-mailadres op te geven. Je e-mailadres plaatsen we uiteraard niet bij de review, maar gebruiken we alleen als we nog vragen hebben over je review en/of om rechtstreeks naar jou te kunnen reageren op je review.

Jouw review blijft zichtbaar voor anderen totdat we hem zelf verwijderen of totdat je zelf je toestemming intrekt via [email protected]. Als je je toestemming intrekt, verwijderen we je review onmiddellijk van onze website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Social sharing buttons

Er staan knoppen op de website van Get Big Marketing waarmee inhoud gedeeld kan worden op verscheidenen social media platformen. Op gebruik van deze knoppen is de privacyverklaring van het desbetreffende platformen van kracht.

– Privacy beleid Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
– Privacy beleid LinkedIn – Privacybeleid | LinkedIn
– Privacy beleid Twitter – Privacy Policy (twitter.com)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Get Big Marketing & Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Get Big Marketing & Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.

Daarnaast hebben we ook organisatorische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw gegevens beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze verwerkers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst over de beveiliging en geheimhouding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De actuele versie vind je altijd op onze website: www.getbigmarketing.nl

Laatste wijzingen: 26-07-2022

Skip naar content
Toegankelijkheid